Karel Hazeveld nam, tijdens de begrotingsbehandeling van 2018, de elektrarekening als voorbeeld van het verstrekken van verkeerde informatie aan de gemeenteraad.

In 2015 betaalde Beverwijk 323.000 euro voor elektriciteit. In 2016 begrootte het college deze kosten 179.000 euro lager. Echter het jaar erop bleek de rekening weer gewoon 311.000 te zijn.
Ook voor 2017 en 2018 is het lagere bedrag begroot. Waardoor DB de begroting van onvoldoende kwaliteit vindt en wel zo, dat wij TEGEN deze begroting hebben gestemd.

Met dit item als voorbeeld, willen wij aantonen, hoe wethouder Dorenbos volgens ons de gemeenteraad bewust heeft misleid. De wethouder is al ruim van te voren op deze nalatigheid gewezen, maar zij vond het niet nodig dit te herstellen. “Op dit soort bedragen sturen wij niet”, sprak zij in haar beantwoording. DB vindt dat ze ’willens en wetens’ een te positief beeld heeft geschetst, om de begroting rond te krijgen.

Wij ontvingen de steun van de VVD-fractie in onze conclusie dat dit gegeven een motie van afkeuring waard was.
GroenLinks-raadslid Pieter van Popta verbaasde zich over de kwaadheid van Hazeveld. Hij vond dat het hele probleem makkelijk opgelost kon worden door de cijfers te corrigeren. (Hetgeen de wethouder niet nodig had gevonden!)
Voor Democraten Beverwijk en de VVD voelt het alsof zij ‘op het verkeerde been’ zijn gezet. (zacht uitgedrukt).