Tijdens de commissie-behandeling hiervan kwam ook de Parallelweg aan de orde.
Daar geldt de gebiedsvisie Mix & Match, waar hoegenaamd niets van terechtgekomen is.
De heer Bennink (D66) legt, in de voorafgaande agenda behandeling over het MIRT-onderzoek, de verantwoordelijkheid hiervoor bij de ondernemers.
In zijn beantwoording zegt wethouder de Rudder o.m., dat hier zo breed mogelijke ontwikkelingen plaats konden vinden, welke echter ‘voor de voeten werden gelopen’ (vrij vertaald) door de wet- en regelgeving.
De wethouder constateert onduidelijkheid in deze, maar is het niet zijn taak deze onduidelijkheden weg te nemen? Waarom dan zo lang (4 jaar?) vasthouden aan deze visie? Waarom niet met alternatieven gekomen?
Wethouder de Rudder echter, ziet zich liever als ambassadeur, dan dat hij ‘de boer op gaat’.
Beverwijks verdient een ‘koopman’ op Economische Zaken.

Categorieën: Detailhandel