Detailhandelsbeleid Beverwijk

Tijdens de commissie-behandeling hiervan kwam ook de Parallelweg aan de orde. Daar geldt de gebiedsvisie Mix & Match, waar hoegenaamd niets van terechtgekomen is. De heer Bennink (D66) legt, in de voorafgaande agenda behandeling over het MIRT-onderzoek, de verantwoordelijkheid hiervoor bij de ondernemers. In zijn beantwoording zegt wethouder de Rudder Lees meer…

Motie van afkeuring

Karel Hazeveld nam, tijdens de begrotingsbehandeling van 2018, de elektrarekening als voorbeeld van het verstrekken van verkeerde informatie aan de gemeenteraad. In 2015 betaalde Beverwijk 323.000 euro voor elektriciteit. In 2016 begrootte het college deze kosten 179.000 euro lager. Echter het jaar erop bleek de rekening weer gewoon 311.000 te Lees meer…