Motie van afkeuring

Karel Hazeveld nam, tijdens de begrotingsbehandeling van 2018, de elektrarekening als voorbeeld van het verstrekken van verkeerde informatie aan de gemeenteraad. In 2015 betaalde Beverwijk 323.000 euro voor elektriciteit. In 2016 begrootte het college deze kosten 179.000 euro lager. Echter het jaar erop bleek de rekening weer gewoon 311.000 te Lees meer…