Detailhandelsbeleid Beverwijk

Tijdens de commissie-behandeling hiervan kwam ook de Parallelweg aan de orde. Daar geldt de gebiedsvisie Mix & Match, waar hoegenaamd niets van terechtgekomen is. De heer Bennink (D66) legt, in de voorafgaande agenda behandeling over het MIRT-onderzoek, de verantwoordelijkheid hiervoor bij de ondernemers. In zijn beantwoording zegt wethouder de Rudder Lees meer…