De programmabegroting 2019

De programma begroting voor 2019 noopt ons tot waakzaamheid.

Net als in voorgaande jaren dreigen wij in te teren op onze reserves! Het ambitieniveau van dit college is hoog. Democraten Beverwijk juicht dit ook toe, maar of het ook realistisch is, daarover hebben wij zo onze twijfels. Wij zullen onze oppositionele vingers dan ook aan de college-pols blijven houden.

Veel van de ambities zijn niet doorgerekend omdat de benodigde gegevens nog niet voorhanden zijn. Dat zou een groot financieel risico kunnen inhouden en dat willen we niet, toch? Ruim 25 onderzoeken, verkenningen, ontwikkelingen, etc. blijken nodig voordat de ambities zouden kunnen worden opgestart. Wij vinden dat de ‘ongedekte’ kosteen hiervan ad 745.000 = euro niet uit de algemene reserves mogen komen, doch behoren tot going concern. Democraten Beverwijk gaat er nl. vanuit dat onze ambtelijke organisatie toegerust is voor deze (en toekomstige) taken.

Nog enige punten die de aandacht verdienen:

Een doorfietsroute (ad 2,1 mln euro alléén al voor Beverwijk) die de fietser 10 minuten sneller van Uitgeest naar Haarlem leidt, vinden wij pure geldverspilling, zorgt voor onveilige situaties en is daardoor in onze ogen overbodig.

Hoe het college denkt te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar betaalbare huur- en koopwoningen? Daar wil Democraten Beverwijk ‘met liefde’ in meedenken!

Het vorige college is er helaas niet in geslaagd om invulling te geven aan bijvoorbeeld de Parallelweg (Mix & Match), het Meerplein en Ankie’s Hoeve.

Ook zou er hoog worden ingezet op toerisme, maar een mooi hotel zien wij nog steeds niet in de planning en dat met de Zaanse Schans, Amsterdam, de Keukenhof en ons levendig dorp Wijk aan Zee op korte afstand. Een mooie (buiten)kans vinden wij.

En laten wij niet te hard van stapel lopen met het stoppen van aardgas in ons Beverwijk, maar hiermee starten bij onze nieuwbouw- en herstructureringsprojecten zoals het Kuenenplein en de Indische buurt.