skip to Main Content

Wij kloppen op de deur: Waterstof binnen de bebouwde omgeving

Geachte leden van de commissie EZ en Klimaat der Tweede Kamer, De minister van Klimaat en Energie,

“Geopolitiek houd zich niet aan het coalitieakkoord”

Met alle empathie voor de mensen in Oekraïne, de gebeurtenissen laten zien hoezeer aardgas met geopolitiek te maken heeft.

We dienen zo snel mogelijk de afhankelijkheid van het Russisch aardgas te verkleinen.

Onze huishoudens kunnen hier aan meewerken en zo zo snel mogelijk gevrijwaard te blijven van de grillen van een dictatuur.

Het beleid in Nederland is om eerst de industrie en het zware transport over te krijgen naar uiteindelijk groene waterstof als energiedrager. Pas na 2030 gaan we serieus kijken naar de bebouwde omgeving, onze 5 miljoen huizen en 3 miljoen overige gebouwen.

Dat moet anders !

Wij kloppen nu op de deur van de Tweede Kamer als wetgever en controleur van de regering alsmede de Regering, om versnelling aan te brengen en er voor te gaan zorgen dat wet- en regelgeving  mogelijk maken dat energie uit natuurlijke hulpbronnen optimaal opgeslagen en gebruikt kan worden binnen de bebouwde omgeving.
Lokaal opwekken en Lokaal gebruiken.

Wij kloppen op de deur namens de inwoners van ons land.

Wij willen de daken van 40.000 woningen in de IJmond aanbieden als grootste pilot in Europa.

Waterstof is als drager voor energieopslag een keuze welke gemaakt lijkt.
IRENA is hier namens 167 landen als denktank mee bezig.

Wij willen steun om niet langer te wachten met mogelijkheden voor de bebouwde omgeving, vijf miljoen gezinshuishoudens. Het zorgt voor behoud aan koopkracht. We moeten nu actief aan de slag en het kan zonder de belangen voor de zware industrie en wegvervoer te raken.
Door de modus – Lokaal opwekken en Lokaal gebruiken- zijn er vele voordelen te behalen.

Wij starten komende maandag de petitie.

Wij zijn ruim twee jaar bezig geweest om een alternatief te kunnen bieden die goedkoper is dan de optie warmtenetten en direct haalbaar. Hoe profetisch dat we de geopolitiek ook benoemd hebben.

Wie zijn Wij? Wij zijn 3 lokale politieke partijen die opkomen voor de inwoners van Beverwijk en Heemskerk in de IJmond. Democraten Beverwijk, Heemskerk Lokaal en Liberaal Heemskerk. Allen betrokken raadsleden en inwoners, die vinden dat er MET de inwoners gepraat moet worden in plaats van OVER de inwoners. Dat is een lastige, veel hangt af van de betrokkenheid van die inwoners en de informatie die men krijgt. De wet geeft elk huishouden een positie. MET is dus noodzakelijk voor het welslagen van de warmtetransitie.

We “moeten” van het aardgas uit Groningen af en daarom liggen per gemeente op buurtniveau grote plannen. De Transitievisie Warmte is gemaakt, zonder de inwoners erbij te betrekken. Plannen waar wij helemaal niets in zien. En dan hebben we het over warmtenetten. Een gruwel voor menigeen. Hoge kosten, 30 jarige contracten en geen 50% mede-eigenaarschap. Dat moet anders dachten wij en daarom zijn we al meer dan 2 jaar bezig om ons te verdiepen in alternatieven, het is Waterstof geworden.

Unieke positie als pilot voor de IJMOND,

Onze IJmond is een unieke locatie voor ons voorstel ‘Waterstof voor de gebouwde omgeving’.
Met TATA in de directe omgeving lijkt dat een kansloze missie. TATA heeft immers veel waterstof nodig om te vergroenen. Maar het andersom, TATA kan ons als back-up juist van steun zijn. Onze focus ligt alleen op de bebouwde omgeving en de natuurlijke bron: de Zon!
Zon op daken om specifiek te zijn.

Hoe mooi zou het zijn als alle huizen de lokaal opgewekte energie samen kunnen gebruiken in plaats van weg te laten vloeien omdat het elektriciteitsnet “vol” is en omdat bijvoorbeeld opgewekte stroom bij het ene huis niet gedeeld mag worden met het andere. Wij presenteren een haalbaar plan, welke we graag als pilot in onze omgeving willen opzetten.
De huidige wet- en regelgeving maakt dit (nog) niet mogelijk, dus het wordt voor iedereen ‘learning by doing’ ook voor uw als wetgever.

In de IJmond deze pilot starten. Ervaringen opdoen, bestaande technologieën gebruiken en nieuwe ontwikkelen. Daarom hebben we ons in een werkgroep ‘Waterstof in de bebouwde omgeving’ verdiept in de mogelijkheden en onderzoek verricht. Wij denken dat het haalbaar is.

Uitgangspunten zijn helder:

 • Minder energie verbruiken door isolatie en zuinig in gebruik
 • Energie lokaal opwekken en lokaal gebruiken
 • Energie betaalbaar houden: zelf opwekken en gebruiken en 50% eigenaar zijn
 • Geen gas meer uit Groningen: we zijn toch een betrouwbare overheid!
 • Geen geopolitiek door afhankelijkheid van het gas uit Rusland
 • Geen grondstoffen afhankelijkheid zoals van lithium voor elektrisch rijden
 • Geen miljarden extra nodig om het elektriciteitsnet te verzwaren om piekbelasting aan te kunnen.

Wat bieden we dan als alternatief?

Ons alternatief is de inzet op natuurlijke bronnen. In de IJmond is een groot dakoppervlak aanwezig voor zonnepanelen, zowel op de daken van huizen als op de daken van bedrijven. Gedurende de periode mei-oktober is de productie groter dan het verbruik. In de wintermaanden is dat minder. Logisch vervolg is dat we die overschotten aan energie gaan opslaan en wel in de vorm van waterstof. In een wijk of in meerdere wijken tezamen komt een waterstof opslagdepot en elke woning krijgt een kleine waterstof tank. De waterstof kan met kleine aanpassing (bestaande techniek) gewoon door het huidige gas netwerk lopen. Deze opzet biedt vele voordelen.

 • gebruik van de natuurlijk bron de Zon,
 •  investeringsvraag per huis zal dalen van 25.000-30.000 euro naar 7.000-8.000 euro,
 • geen piekbelastingen op het elektriciteitsnet en
 • 50% eigenaarschap zodat er is invloed op de tarieven.

Denkt u ook dat dit een mooi resultaat kan opleveren?
Wij vragen uw steun en wellicht die van Europa om dit plan te verwezenlijken.
Wij komen graag bij u langs voor een nader gesprek.
Stop met alleen de rekening bij de inwoners te leggen, biedt perspectief en start daar nu mee!

Heemskerk Lokaal, Democraten Beverwijk en Liberaal Heemskerk

Emmy Lamers,           Karel Hazeveld,             Ineke Jansen                         3-3-2022

Back To Top