skip to Main Content

Drie verzoeken om in commissieverband te bespreken

Democraten Beverwijk heeft drie verzoeken gedaan om in commissieverband te bespreken.

Als eerste over het Zwembad.
Een raadsmotie waarin aangegeven is dat het college naar andere vormen en mogelijkheden van financieren een onderzoek zou moeten doen.
Dit is gebeurd er zijn mogelijkheden aangegeven anders dan totaalfinanciering met een rekenrente van 5%
Nu blokkeert het college voortgang, onderwijl stijgt de rente, door een onderzoek te wensen over de vorm van financieren.

ten tweede over de doorfietsroute.
Hiervoor is een budget toegekend en nu blijkt dat er veel minder geld nodig is omdat de provincie veel meer subsidie geeft.
Het college gaat dit voordeel van € 771.000 nu gebruiken voor nieuwe aanpassingen, die niet onder de originele aanvraag vallen en daar dan achteraf budget voor vragen.
Dit is niet zoals de Raad en het college met de financiën dienen om te gaan.
Eerst nut en noodzaak aantonen, eventuele alternatieven aangeven en dan beslissen is de juiste route.

als laatste toegevoegd punt over het herstelfonds.
Het herstelfonds is in het leven geroepen om als ‘lender of the last resort’ te dienen voor ondernemingen en organisaties die nadat is gebleken van het Rijk noch de Provincie geen ondersteuning te kunnen krijgen.
En waarvan we vinden dat zij voor Beverwijk een toegevoegde waarde zijn die we zeker niet kwijt willen.
Dit is om juridische redenen omgevormd tot subsidieverstrekking waarbij een puntensysteem is gehanteerd.
Er is een advies aan het college gegeven waarna zij heeft besloten.
Wij kunnen een aantal toekenning niet uitleggen, vandaar dat we vragen aan het college wilden stellen.

Helaas zal dit allemaal moeten wachten, want er is geen meerderheid om deze zaken gezamenlijk te bespreken.

De ingediende verzoeken (in PDF formaat):

Back To Top